Meteen naar de inhoud

Wat we doen…

Project Levend Landschap

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Het project Levend Landschap biedt  bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via een eenvoudig drie stappenschema te komen tot de doelen die het dorp zich heeft gesteld.

Stap 1
Ideeën inventariseren

Kom naar de ideeën-avond op 21 maart  2022 om daar samen de mooiste ideeën te genereren op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, educatie, jeugd, toegankelijkheid en beleving van het buitengebied van ons dorp. Nadien blijft het mogelijk om ideeën aan te leveren.


Stap 2
Uitwerk fase

Een volgende bijeenkomst op 12 april 2022 vond de tweede bijeenkomst plaats bij Grand Cafe Bij Ludger. Tijdens deze avond zijn ideeen verder uitgewerkt.

Aan het einde van de avond zijn er verschillende werkgroepjes ontstaan. Ieder gaan zij aan de slag een van de ideeen  die zijn ingebracht.

Stap 3
Uitvoering

Gedurende drie jaar krijgt het project begeleiding van Landschapsbeheer Gelderland in de vorm van actieve professionele ondersteuning. Met als doel  dat bewoners geactiveerd en geschoold worden om zelf zorg te dragen voor ontwikkeling en kwaliteit kwaliteit van het landschap en te komen tot uitvoer van de bestaande ideeën.

Werkgebied