Ga naar de inhoud

Over Wichmond

Samen doen

Gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland steunen samen Levend Landschap. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft dit project drie jaar geleden met veel succes begeleid in Vierakker. Dorpsbelang heeft actie ondernomen om het project ook in Wichmond een vervolg te geven. 

Namens SLG zal Annelies Kok het project begeleiden. Vanuit de gemeenschap is een initiatiefgroep gevormd. Die bestaat uit Wim Dijkstra, Ellen Hoogeveen, Marieke Rossel, Theo Hamer en Josine Breukink.

Waarom meedoen met Levend Landschap?

Ik ben Marieke Rossel, 39 jaar en ben geboren en getogen in het buurtschap Delden. Onze omgeving is een prachtig stukje Achterhoek. Een plek waar we wonen, werken en genieten van de mooie omgeving. Graag denk en werk ik mee aan het realiseren van mooie ideeën, in harmonie met iedereen die gebruik maakt van dit prachtige landschap.
Marieke Rossel
Hoe leuk is het om met elkaar je eigen woonomgeving nog mooier te maken en door ermee aan de gang te gaan nog meer te beseffen hoe zeer we boffen dat we in zo’n mooie omgeving mogen wonen!
Ellen Hogeveen
Ik ben zelf al jaren bezig met mijn leefomgeving zo natuurlijk mogelijk te laten zijn en hoop dat mijn kleinkinderen hier van kunnen genieten.
Dat is ook mijn keuze om op het platteland te wonen . Als ik ertoe kan bijdragen de leefomgeving van Wichmond te verbeteren stop ik daar graag energie in .
Josine Breukink Fotografie,Rob en Ina
Wim Dijkstra
Wim heeft mij benaderd, we kennen elkaar van de hoogstambrigade Bronckhorst, waar we samen met andere vrijwilligers fruitbomen snoeien. Ik werk het liefst buiten in de natuur, in Delden waar ik woon is er altijd wel wat te doen in de tuin en weiland.
Tevens wil ik graag een bijdrage leveren aan het behoud van onze mooie leefomgeving, dus kom maar op met de leuke ideeën om dat samen te realiseren met jullie…..
Theo Hamer
Het lijkt wel hoe ouder je wordt hoe meer je beseft hoe mooi we wonen en hoe fijn het is om lekker buiten bezig te zijn. Ook is het leuk om concreet resultaat te zien van je inzet. Mijn vader heeft veel gedaan voor het landschap in Wichmond. Binnen Levend Landschap wil ik op mijn manier een stukje van zijn werk voortzetten en ook een bijdrage leveren. Net als hem doe ik dat voor nu en voor later. Ik heb zin om samen aan de slag te gaan.
Josine Breukink-Nijenhuis"Een pad ontstaat door erop te lopen"

Lao Tse