Meteen naar de inhoud

Welkom bij...

Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee en maak Wichmond nog mooier!

Heb jij ideeën hoe we onze leefomgeving nog aantrekkelijker kunnen maken? Bijvoorbeeld door bloemrijkere bermen, het opruimen van zwerfafval, wandelroutes realiseren en onderhouden, het herstellen van landschapselementen of het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels.

Na enige vertraging t.g.v. corona zijn we eindelijk van start gaan. Op 21 maart trapten we af met een  ideeenavond. Er werden 100 ideeen verzameld om het landschap in Wichmond en Delden nog fraaier te maken. Op dinsdag 12 april was de tweede bijeenkomst, hierop zijn ideeen verder geconcretiseerd. Er zijn verschillende kartrekkers die kleine deelprojecten zullen gaan aanjagen. Hierbij ontvangen zij steun van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

SLG buigt zich op dit moment over alle ideeen en werkt deze uit tot beknopte projectplannen waarmee we aan de slag kunnen.

Voor de projecten waarbij samenwerking met professionele instanties een voorwaarde is wordt een aparte avond georganiseerd. Hier worden betreffende professionele instanties uitgenodigd en legt de initiatiefgroep de ideeën aan hen voor.

Versterken eigen karakter Wichmond

De naam Wichmond of Withmundi  wordt al in 794 genoemd in de papieren van de overdracht van een stuk grond langs de IJssel.

Dat was geen toevallige plaats, want er liep een zandrug van Vorden via Hackfort naar de IJssel, waardoor men met droge voeten door de ondoordringbare  moerasgebieden van Delden en Leesten naar de rivier kon komen. De rivier zelf was geen belemmerende grens. Er bestond al in de middeleeuwen een veer  in de buurt van de Groene Jager, waar men de rivier kon oversteken.

Het toenmalige Vierakker/Wichmond kreeg in de loop van de tijd onder andere een (bos) kapel,  aan de Kapelweg met kerkhof, een herberg, een korenmolen, een school, een bakker en kruidenier en een smid.

Maar langs de Dorpsstraat kwamen allengs meer huizen en ondernemingen. Na een aantal jaren waren er een smederij, twee cafés, twee kruidenierszaken, een fietsenzaak, een maalderij, een schildersbedrijf en een timmerman alsmede twee kleermakers en een winkel in garen en band en een postkantoor gevestigd.  

Wichmond werd voor de omliggende boerderijen een koopcentrum. 

 

De laatste dertig  jaar zijn de meeste ondernemingen en winkels verdwenen uit de dorpen door de komst van betere vervoersmiddelen. Alleen de bakker zit nog in Wichmond en in Vierakker een boerderijwinkel.

 Het agrarische karakter van de dorpen is sterk verminderd en de meeste bewoners werken elders.

Schrijf je hier in en ontvang de nieuwsbrief