Ga naar de inhoud

Welkom bij...

Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee en maak Wichmond nog mooier!

De groep van Levend Landschap is na een brainstorm in 2022 van start gegaan. Er zijn 100 ideeën opgehaald. Met een selectie hiervan gaan zij in 2023 aan de slag. Er zijn verschillende kartrekkers die kleine deelprojecten zullen gaan aanjagen. Hierbij ontvangen zij steun van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Op 11 februari 2023 organiseert Levend Landschap Wichmond een informatiemarkt. Hier presenteren zij de plannen. Wordt jij hier enthousiast van, haak dan aan!

Versterken eigen karakter Wichmond

De naam Wichmond of Withmundi  wordt al in 794 genoemd in de papieren van de overdracht van een stuk grond langs de IJssel.

Dat was geen toevallige plaats, want er liep een zandrug van Vorden via Hackfort naar de IJssel, waardoor men met droge voeten door de ondoordringbare  moerasgebieden van Delden en Leesten naar de rivier kon komen. De rivier zelf was geen belemmerende grens. Er bestond al in de middeleeuwen een veer  in de buurt van de Groene Jager, waar men de rivier kon oversteken.

Het toenmalige Vierakker/Wichmond kreeg in de loop van de tijd onder andere een (bos) kapel,  aan de Kapelweg met kerkhof, een herberg, een korenmolen, een school, een bakker en kruidenier en een smid.

Maar langs de Dorpsstraat kwamen allengs meer huizen en ondernemingen. Na een aantal jaren waren er een smederij, twee cafés, twee kruidenierszaken, een fietsenzaak, een maalderij, een schildersbedrijf en een timmerman alsmede twee kleermakers en een winkel in garen en band en een postkantoor gevestigd.  

Wichmond werd voor de omliggende boerderijen een koopcentrum. 

 

De laatste dertig  jaar zijn de meeste ondernemingen en winkels verdwenen uit de dorpen door de komst van betere vervoersmiddelen. Alleen de bakker zit nog in Wichmond en in Vierakker een boerderijwinkel.

 Het agrarische karakter van de dorpen is sterk verminderd en de meeste bewoners werken elders.

Schrijf je hier in en ontvang de nieuwsbrief