Ga naar de inhoud

Welkom bij...

Levend Landschap Vierakker

Al heel wat bereikt, hierop zijn we trots!

In Vierakker zijn al dertig projecten afgerond, hierop zijn we ontzettend trots. Zo werden al meer dan 1000 bomen aangeplant op en rondom erven. Daarnaast zijn er een tiental prachtige landelijke hekken getimmerd voor toegang tot de weiden. In de zomer en het najaar kan je genieten van bloemrijke bermen. Maar we zijn nog niet klaar, we streven er ook na om nog meer wandelpaden te ontwikkelen.

 

 

Versterken eigen karakter Vierakker

De naam Wichmond of Withmundi  wordt al in 794 genoemd in de papieren van de overdracht van een stuk grond langs de IJssel.

Dat was geen toevallige plaats, want er liep een zandrug van Vorden via Hackfort naar de IJssel, waardoor men met droge voeten door de ondoordringbare  moerasgebieden van Delden en Leesten naar de rivier kon komen. De rivier zelf was geen belemmerende grens. Er bestond al in de middeleeuwen een veer  in de buurt van de Groene Jager, waar men de rivier kon oversteken.

Het toenmalige Vierakker/Wichmond kreeg in de loop van de tijd onder andere een (bos) kapel,  aan de Kapelweg met kerkhof, een herberg, een korenmolen, een school, een bakker en kruidenier en een smid.

Maar langs de Dorpsstraat kwamen allengs meer huizen en ondernemingen. Na een aantal jaren waren er een smederij, twee cafés, twee kruidenierszaken, een fietsenzaak, een maalderij, een schildersbedrijf en een timmerman alsmede twee kleermakers en een winkel in garen en band en een postkantoor gevestigd.  

Wichmond werd voor de omliggende boerderijen een koopcentrum. 

 

De laatste dertig  jaar zijn de meeste ondernemingen en winkels verdwenen uit de dorpen door de komst van betere vervoersmiddelen. Alleen de bakker zit nog in Wichmond en in Vierakker een boerderijwinkel.

 Het agrarische karakter van de dorpen is sterk verminderd en de meeste bewoners werken elders.

Schrijf je hier in en ontvang de nieuwsbrief