Meteen naar de inhoud
Home » Vierakker

Vierakker

Wandelroute ‘t Fiere Pad

Om Vierakker aan te laten sluiten op bestaande wandelroutes is een nieuwe route in ontwikkeling: ‘t Fiere Pad. Een wandelroute van zo’n 12 kilometer

De wandelwerkgroep van Levend Landschap Vierakker is al vier jaar bezig om een mooie tocht te bedenken door de weilanden en de bossen en langs de vele sloten en beken van Vierakker.

Cursus volgen bij SLG

Stichting Landsschapsbeheer Gelderland organiseert diverse cursussen en webinars. Denk aan informatie over landschap, biodiversiteit en gezond en veilig werken.
Ze geven ook praktische cursussen zoals maaien met de zeis en snoeien van hoostamfruit.

Informatiemarkt

Op 11 februari organiseert Levend Landschap Wichmond een informatiemarkt.
Wil jij meer weten over erfbeplanting, hoe je uilen op je erf kan trekken of wil je meer weten over alle andere ideeën? Kom dan naar de informatiemarkt. Voor de kids is er nog een leuke miniworkshop.

Open erf bij ambassadeur voor biodiversiteit in Toldijk 

Bert Wisselink is ambassadeur voor de biodiversiteit in Bronckhorst. Op 29 oktober a.s. organiseert hij een inspiratiedag over biodiversiteit op zijn terrein. Deze inspiratiedag is bedoeld voor bewoners van het buitengebied met een erf of grote tuin in de gemeente Bronckhorst. Op de inspiratiedag laat Bert zien welke maatregelen hij heeft genomen om de biodiversiteit te verhogen. Met de deelnemers worden onderling tips en ideeën gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. De inspiratiedag duurt van 10.00 tot 12.30 uur.